ประตูและฉากกั้นห้องน้ำ และกั้นอาบน้ำสำเร็จรูป จากพีวีซี

ขั้นตอน การติดอุปกรณ์ ยึดแผง ด้านหน้า สำหรับงานห้องน้ำพีวีซี

ขั้นตอนการทำงาน ติดตั้ง ฉากกั้นห้องน้ำ พีวีซี

ขั้นตอนการทำงาน ติดตั้ง ฉากกั้นห้องน้ำ พีวีซี

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *