ตัวอย่างประตูบานเลื่อนกระจก

บานเลื่อน 3 บานเก็บเหลือ 1 บาน ชนิดบานคู่ สามารถเปืดหน้าบ้านให้กว้างได้มากสุด คือ 2 ใน 3 ส่วน

บานเลื่อน 3 บานเก็บเหลือ 1 บาน ชนิดบานคู่ สามารถเปืดหน้าบ้านให้กว้างได้มากสุด คือ 2 ใน 3 ส่วน

บานเลื่อน 3 บานเก็บเหลือ 1 บาน ชนิดบานคู่ สามารถเปืดหน้าบ้านให้กว้างได้มากสุด คือ 2 ใน 3 ส่วน

บานเลื่อน 3 บานเก็บเหลือ 1 บาน ชนิดบานคู่ สามารถเปืดหน้าบ้านให้กว้างได้มากสุด คือ 2 ใน 3 ส่วน

Bookmark the permalink.

One Response to บานเลื่อน 3 บานเก็บเหลือ 1 บาน ชนิดบานคู่ สามารถเปืดหน้าบ้านให้กว้างได้มากสุด คือ 2 ใน 3 ส่วน

  1. แซม says:

    รบกวนขอราคากั้นกระจกบานเลื่อน 3 บานเก็บเหลือ 1 บาน
    กว้าง4ม. สูง2.5ม. คอนโดไอริสลาดกระบัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *