Category Archives: งานโครงการ

งานปรับปรุงสถานีอนามัย

งานปรับปรุงสถานีอนามัย

งานปรับปรุง สถานีอนามัย

Posted in งานโครงการ | Tagged | Leave a comment

งานปรับปรุง โชว์รูม SUZUKI พระราม 2

งานปรับปรุง โชว์รูม ZUSUKIพระราม 2

งานปรับปรุง โชว์รูม ZUSUKIพระราม 2

Posted in งานโครงการ | Leave a comment

งานโครงการ

โครงกั้นห้อง Office กระจกอลูมิเนียมลุกฟูก และฝ้าเพดาน

โครงกั้นห้อง Office กระจกอลูมิเนียมลุกฟูก และฝ้าเพดาน

บานเฟี้ยม Folding door

 

บานเฟี้ยมกั้นห้องเครื่องจักร (รูปขณะเปิดบาน)

บานเฟี้ยมกั้นห้องเครื่องจักร (รูปขณะเปิดบาน)

บานเฟี้ยมแยกกลาง

บานเฟี้ยมแยกกลาง

กั้นห้องสถาบันกวดวิชา-ศาลายา

กั้นห้องสถาบันกวดวิชา-ศาลายา

บานเฟี้ยมกั้นห้องเครื่องจักร (รูปขณะเปิดบาน)

บานเฟี้ยมกั้นห้องเครื่องจักร (รูปขณะเปิดบาน)

บานเฟี้ยมกั้นห้องเครื่องจักร 3-3 (รูปขณะเปิดบาน)

บานเฟี้ยมกั้นห้องเครื่องจักร (รูปขณะเปิดบาน)

 

กุญแจตลับ พร้อมลูกบิดกุญแจสแตนเลสสำหรับบานเฟี้ยม มือจับก้านโยกสีอบขาว กระชับถนัดมือ นิ่มเบาไม่ติดขัด

กุญแจตลับ พร้อมลูกบิดกุญแจสแตนเลสสำหรับบานเฟี้ยม มือจับก้านโยกสีอบขาว กระชับถนัดมือ นิ่มเบาไม่ติดขัด

กั้นห้องกระจกอลูมิเนียม ลูกฟูกลอนเรียบ

กั้นห้องกระจกอลูมิเนียม ลูกฟูกลอนเรียบ

กั้นห้องอลุมิเนียมลูกฟูก ลอนเรียบ

กั้นห้องกระจกโครงอลุมิเนียมลูกฟูก ลอนเรียบ

Posted in งานโครงการ | 1 Comment