Category Archives: ประตูอลูมิเนียม

ตัวอย่างโมเดลบานเฟี้ยมอลูมิเนียมชุดใหญ่

ตัวอย่าง โมเดล บานเฟี้ยมอลูมิเนียมชุดใหญ่ พร้อมมือจับ เหมาะสำหรับ พื้นที่่กว้าง และต้องการเปิดโล่งเมื่อจำเป็น

โมเดล บานเฟี้ยมอลูมิเนียมชุดใหญ่

โมเดล บานเฟี้ยมอลูมิเนียมชุดใหญ่

Posted in บานเฟี้ยม, ประตูอลูมิเนียม | Tagged , , , | Leave a comment

งานประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมติดกระจก

ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมติดกระจก

งานออกแบบและติดตั้งงานกระจกและอลูมิเนียมในครั้งนี้ ได้ทำในส่วนประตูอลูมิเนียมติดกระจกในส่วนหน้าร้าน และหน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียมติดกระตกในด้านข้างของร้าน เพื่อเปิดรับแสงและลม สร้างบรรยากาศที่ดีเวลาทานอาหารในร้าน

Posted in ประตูอลูมิเนียม, หน้าต่างอลูมิเนียม, อลูมิเนียม | Tagged , , , , | Leave a comment