Tag Archives: ประตูอลูมิเนียม

ตัวอย่างผลงาน กั้นกระจก ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 กั้นกระจกบนเตายและประตูบานเลื่อนทรงสูง

ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

     แบบประตูบานเลื่อนทรงสูง ใช้อลูมิเนียมหนา 1.8 มิล  กระจกนิรภัย 8 มิล พร้อมระบบรางแขวน 6 ล้อ เลือนบนรางสแตนเลส เพิ่มความลื่นขณะเปิดบาน  ปิดรอยต่อด้วยซีลิโคลนซีแลนด์ที่เหมาะสำหรับงานภายนอก

P1160286P1160294P1160264
P1160254

P1160482

กระจกบานเลื่อน

กระจกบานเลื่อน

Posted in ชุดประตู สูงใหญ่พิเศษ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

งานประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมติดกระจก

ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมติดกระจก

งานออกแบบและติดตั้งงานกระจกและอลูมิเนียมในครั้งนี้ ได้ทำในส่วนประตูอลูมิเนียมติดกระจกในส่วนหน้าร้าน และหน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียมติดกระตกในด้านข้างของร้าน เพื่อเปิดรับแสงและลม สร้างบรรยากาศที่ดีเวลาทานอาหารในร้าน

Posted in ประตูอลูมิเนียม, หน้าต่างอลูมิเนียม, อลูมิเนียม | Tagged , , , , | Leave a comment