ตัวอย่างประตูบานเลื่อนกระจก

ประตูบานเลื่อนกั้นห้องพระ เดินเส้นคิ้วเพื่่อไม่ให้โล่งเกินไป

ประตูบานเลื่อนกั้นห้องพระ เดินเส้นคิ้วเพื่่อไม่ให้โล่งเกินไป

ประตูบานเลื่อนกั้นห้องพระ เดินเส้นคิ้วเพื่่อไม่ให้โล่งเกินไป

ประตูบานเลื่อนกั้นห้องพระ เดินเส้นคิ้วเพื่่อไม่ให้โล่งเกินไป

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *