กั้นห้องกระจก

ห้องประชุมกั้นห้องกระจกเป็นแนวโค้ง

ห้องประชุมกั้นห้องกระจกเป็นแนวโค้ง

กั้นห้องกระจกอลูมิเนียม ประตูสวิง ประตูบานเลื่อน ลูกฟูก ผนังเบา

กั้นห้องกระจกอลูมิเนียม ประตูสวิง ประตูบานเลื่อน ลูกฟูก ผนังเบา

กั้นห้องระเบียง 3 ด้านสวน

กั้นห้องกระจก บริเวณระเบียง ด้านหลังบ้าน ตอนบนเป็นหน้าต่างบานเลื่อน ตอนล่างเป็นบานตาย

กั้นห้องผนังเบา งานกั้นห้องสีลม

กั้นห้องผนังเบา

กั้นห้องราวบันได ชั้น 1 – ชั้น 3

กั้นห้องบันได

กั้นห้องติดแอร์บันได-และกั้นห้องกลางบ้าน ย่อ

กั้นห้องติดแอร์บันได-และกั้นห้องกลางบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *